Cloud Servery nahrazují klasické VPS

14:48, 21.11.2018 SnackHost Kategorie: Blog,Cloud Servers,Cloud Servery

VPS (virtual private server) jsou na trhu již více než 10 let. Jde o virtuální servery pro klienty, kteří si u svého poskytovatele pronajmou virtuální server s určitými parametry (počet virtuálních procesorů nebo vyhrazená frekvence, velikost operační paměti a diskový prostor). Zákazníci tak nemusí využívat celý vyhrazený server zejména proto, že je pro ně takový fyzický server zbytečně výkonný a finančně nákladný.

Jak ale technologie postupovala a objevovaly se nové požadavky klientů, začala se nad klasickými VPS vytvářet vrstva orchestrace. Tu uživatel většinou nevidí a slouží primárně pro poskytovatele, kterému pomáhá lépe rozprostřít jednotlivé virtuální servery na virtualizované fyzické stroje. Klienti začali také požadovat, aby se jejich virtuální server okamžitě spustil na jiném fyzickém stroji, a nebyl tak ovlivněn jeho provoz v případě poruchy virtualizovaného stroje.

Z tohoto důvodu se začala data umisťovat na centrální úložiště poskytovatele a virtualizované fyzické servery sloužily jen pro výkon. Pro klienta je takové řešení naprosto transparentní. Z pohledu virtuálního serveru to vypadá, že jsou data umístěna lokálně, reálně jsou však data umístěna po síti na centrálním úložišti, což umožňuje virtuální server pustit ihned na jiném hardware bez ovlivnění dat klienta.

Další výhodou je, že pokud je třeba většího výkonu, virtuální server lze za běhu přesunout na jiný fyzický server, který nabízí více potřebných výpočetních prostředků.

Celá infrastruktura tak přestala být zaměřena na konkrétní kusy serverů, které se pouze virtualizovaly. Stala se komplexním řešením složeným ze serverů, systému úložišť, orchestrace, monitorování a síťové vrstvy. Virtuální servery provozované v takovém prostředí se nazývají cloud servery. Z pohledu virtuálního serveru a z pohledu klienta se nemění nic, nemusí kvůli cloud serveru měnit aplikaci ani své zvyklosti se správou serveru. Získává jen výrazně spolehlivější a flexibilnější řešení. Pro podporu flexibility mají cloud servery často jiné než měsíční účtování – hodinové či denní, aby uživatel nebyl nucen platit výkon, který se může změnit i několikrát v průběhu dne.

 

V čem jsou tedy hlavní výhody cloud serveru pro uživatele?

  • při poruše virtualizovaného fyzického serveru to uživatel pocítí pouze jako restart svého virtuálního serveru s několikaminutovou nedostupností
  • data jsou umístěna na vyhrazeném řešení, které může být až 3x replikováno (jako v příkladě SnacHost Cloud Serverů), aby byla data v maximálním bezpečí
  • při potřebě většího výkonu se server přesune na fyzický server, který disponuje požadovaným výkonem
  • flexibilní účtování, díky kterému uživatel platí jen za to, co skutečně využívá

 

Chcete začít využívat všech výhod cloud serverů? Začněte se SnackHost Cloud Servery hned teď: https://www.snackhost.com/cs/cloud-server/

 

Sdílet